Emerytury - Ogólne - Ubezpieczenia na życie

Planowanie wakacji i przyszłości emerytalnej.

Planujesz wakacje? Zaplanuj również swoją przyszłość finansową.

Dzisiaj chciałbym wrócić do tematu planowania przyszłości finansowej, emerytalnej.

Niestety tak to już jest, że ludzie zwykle więcej czasu poświęcają na planowanie wakacji niż na planowanie swojej finansowej przyszłości. A trzeba pamiętać, że to gdzie dzisiaj jesteś jest wynikiem Twoich wczorajszych wyborów. Decyzje z przeszłości doprowadziły Cię do Twojego miejsca w teraźniejszości. Dzisiejsze decyzje też będą miały swój skutek.

W planowanie finansowej przyszłości wpisuje się wiele elementów, wynikających z tego że żyjemy często albo zbyt krótko , albo zbyt długo.

Na wypadek zbyt krótkiego życia warto przygotować plan:

– finansowania wychowania i wykształcenia dzieci;

– finansowania osób finansowo od nas zależnych, zabezpieczenie im środków do życia;

– spłaty zobowiązań finansowych (np. rat, pożyczek, kredytów);

– dziedziczenia majątku;

– przekazania firmy, sukcesji firmy.

Inaczej to ujmując, należy przygotować takie rozwiązania prawne i finansowe aby dramat emocjonalny związany z naszym odejściem nie był potęgowany dramatem finansowym związanym z brakiem środków na finansowanie podstawowych spraw.

Jeśli przyjdzie nam żyć zbyt długo , w domyśle żyć na emeryturze, często wiele lat, to warto zaplanować rozwiązania finansowe, które pozwolą nam na:

– finansowanie leczenia, rehabilitacji, powrotu do zdrowia;

– stworzenie rezerwy finansowej na wypadek okresowej przerwy w pracy;

– finansowanie naszego życia na emeryturze.

Powszechnie wiadomo, że społeczny system emerytalny oparty o ZUS jest mało efektywny. Wraz ze zmianami demograficznymi, ten stan rzeczy będzie się pogłębiał. W 2017 roku deficyt ZUS wyniesie blisko 55 mld zł, podczas gdy w 2022 roku już ok. 85 mld zł tj. o 54 % więcej ! A co będzie na 10, 20 lat? Na ile ten system wytrzyma wysokość dzisiejszych i tak niskich świadczeń emerytalnych.

Warto zatem poważnie pomyśleć o niezależnej emeryturze, wypłacanej z własnych środków.

Kilka lat temu , a dokładnie w 2004 roku ustawodawca dał nam możliwość oszczędzania na emeryturę w ramach programów objętych ulgami podatkowymi  tj. Indywidualne Konto Emerytalne ( IKE ) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Późniejsze zmiany w Ustawie o IKE i IKZE ( tekst jednolity opublikowany w 2016 roku) uczyniły te programy atrakcyjnymi formami gromadzenia kapitału emerytalnego w ramach tzw. III filaru.

Przypomnę, że I filar to ZUS, II filar to OFE (jeszcze) i III filar to każda indywidualna forma oszczędzania na emeryturę np. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, IKE, IKZE i inne.

W ramach III filaru możliwe są do pobierania emerytury (renty kapitałowe) w różnej formie:

– okresowej;

– dożywotniej;

– dożywotniej z gwarantowanym okresem płatności.

Wyboru formy dokonuje właściciel kapitału.

W zależności od wybranego wariantu, z każdych 100 000 zł wypłaca się od 370 zł emerytury miesięcznie. Emerytury okresowe potrafią być istotnie wyższe od dożywotnich.

W oszczędzaniu na emeryturę kluczowe znaczenie ma czas i mechanizm procenta składanego ( odsetki od odsetek). Dla zobrazowania tego jako przykład podam,  że aby zgromadzić 100 000 zł do 65 roku  życia , przy średniorocznych zyskach na poziomie 4 %

25 latek powinien odkładać co miesiąc 85 zł,

30 latek powinien odkładać co miesiąc 109 zł,

40 latek powinien odkładać co miesiąc 194 zł,

50 latek powinien odkładać co miesiąc 405 zł.

Zatem im wcześniej o tym pomyślimy tym lepiej, tym niższe koszty. Jeżeli decydujemy się na oszczędzanie na emeryturę to w najefektywniejszą formą, w mojej ocenie , jest IKE oraz IKZE.

Więcej informacji o tych programach znajdziesz tutaj: http://www.zimecki.pl/oferta/emerytura

Brian Tracy podaje statystyki branży ubezpieczeniowej, mówiącej , iż na każdych 100 65 – latków , którzy rozpoczęli pracę w wieku 21 lat przypada 1 osoba bogata, 4 niezależne finansowo, 15 które odłożyły trochę kapitału i jakoś sobie radzą pozostałe 80 osób albo musi pracować, albo pobiera bardzo niskie emerytury.

 Zatem pamiętaj, że to dzisiaj decydujesz o tym jak będziesz żył na emeryturze, gdzie będziesz jutro.

Czy będziesz żył tak ja będziesz chciał czy tak jak będziesz musiał.

Mariusz Zimecki
Doradca finansowy i ubezpieczeniowy
Może Ci się również spodobać
Emerytury
Pracownicze Plany Kapitałowe
Ogólne
Odpowiedzialność

Zostaw odpowiedź