Emerytury

Pracownicze Plany Kapitałowe

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie „Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych”, zakładająca istotne zmiany w systemie emerytalnym w Polsce. Do lipca 2019 obowiązywać będzie vacatio legis, żeby ostatecznie od tego czasu, zaczęła funkcjonować. Czas jednak szybko płynie i już dzisiaj warto oswajać się z czekającymi nas zmianami.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)  to pomysł na powszechne budowanie emerytalnych oszczędności Polaków, w oparciu o  ich wynagrodzenia. Niby nic nowego, wszak składki do ZUS i OFE też są ściśle związane z naszymi dochodami. A jednak, zmiany są istotne. Pracownicy odczują je w swoich portfelach a pracodawcy w zwiększonych kosztach pracy. Projekt docelowo dotyczy wszystkich pracodawców i pracowników na polskim rynku.

Jako pracodawca o PPK powinieneś wiedzieć, że:

 • jest obligatoryjne, jeżeli zatrudniasz pracowników to musisz założyć PPK, Ustawa mówi kiedy masz to zrobić w zależności od liczby zatrudnianych pracowników. Nie założenie PPK lub zniechęcanie pracowników do przystąpienia do niego objęte jest wysokimi sankcjami finansowymi. Harmonogram uruchamiania PPK poniżej.

 • do PPK musisz zapisać wszystkich pracowników, od których odprowadzana jest składka emerytalno-rentowa. W przyszłości nowo zatrudnianego pracownika będziesz musiał zapisać w ciągu 7 dni od upływu trzech miesięcy podjęcia przez niego pracy u ciebie.
 • do PPK musisz zapisać wszystkich pracowników, którzy nie ukończyli 55 roku życia, osoby w wieku 56 – 70 lat mogą przystąpić dobrowolnie składając pisemną deklarację.
 • to firma zatrudniająca pracowników wraz z ich reprezentacją wybiera podmiot prowadzący PPK i zawiera z nim umowę o prowadzeniu programu, a następnie podpisuje umowy w imieniu i na rzecz poszczególnych osób zatrudnionych.
 • pracownik ma prawo w każdej chwili zawiesić płatność składek lub zrezygnować z PPK, musi Cię o tym powiadomić pisemnie.
 • pracownika , który wcześniej zrezygnował z PPK po czterech latach będziesz musiał ponownie zapisać do PPK chyba, że złoży deklarację odstąpienia od udziału w PPK.
 • część obowiązkowa składki to 1,5 % , o tyle wzrosną koszty pracy w twojej firmie.
 • dobrowolna, dodatkowa część składki nie może być większa niż 2,5%. Wpłata dodatkowa, może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w twojej firmie albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w twojej firmie. Wpłatę dodatkową możesz wykorzystać w polityce kadrowej w swojej firmie.

 

 

Jako pracownik o PPK powinieneś wiedzieć, że:

 • jeżeli nie skończyłeś 55 lat to pracodawca zapisze cię do niego obligatoryjnie, ty jednak możesz w każdej chwili zrezygnować z udziału w PPK.
 • Jeżeli zmienisz pracę to nowy pracodawca zapisze cię do istniejącego w jego firmie PPK po trzech miesiącach przepracowanych u niego. Składając pisemną deklarację możesz zrezygnować z PPK.
 • Możesz posiadać kilka PPK. Jeżeli u poprzedniego pracodawcy posiadałeś PPK w firmie XX to u nowego będziesz posiadał w firmie np. YY.  Możesz też dokonać poprzez pisemną deklarację, scalenia obydwu kont w PPK, scalone konto będzie prowadzone przez PPK u aktualnego pracodawcy.
 • twoja obligatoryjna część składki wynosi 2%, możesz zadeklarować dodatkowo do 2% czyli łącznie do 4% twoich dochodów. Jeżeli zarabiasz poniżej 1,2 krotności minimalnej płacy brutto to możesz zadeklarować obowiązkową część składki na poziomie 0,5%.
 • Jeżeli w momencie zakładania PPK w twojej firmie miałeś ukończone 55 lat a nie więcej jak 70, to przystąpienie do PPK jest dla ciebie dobrowolne, musisz jednak pisemnie powiadomić pracodawcę o chęci przystąpienia do PPK.
 • Państwo z Funduszu Pracy przeleje na twoje konto w PPK 250 zł składki powitalnej, co roku będzie przelewało 240 zł o ile będziesz pracował i odprowadzał składki do ZUS.
 • w trzech sytuacjach będziesz mógł dokonać wypłaty z PPK: wypłata do 25% zgromadzonych środków w razie poważnego zachorowania, wypłata do 100% środków na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości mieszkaniowej z obowiązkiem zwrotu w okresie do 15 lat, wypłata transferowa polegająca na przekazaniu środków do innego PPK, PPE, IKE, itp.
 • środki zgromadzone w PPK są dziedziczone, masz prawo pisemnie wskazać beneficjentów.
 • środki zgromadzone w PPK objęte są małżeńską wspólnotą majątkową a to oznacza, że w przypadku rozwodu wchodzą do podziału majątku.
 • środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
 • wypłata środków z PPK możliwa będzie po osiągnięciu przez ciebie 60 roku życia, wówczas będziesz mógł wypłacić do 25 % jednorazowo a pozostałe 75 % w 120 miesięcznych ratach. Gdyby jednak miesięczne raty były poniżej 50 zł to otrzymasz jednorazowo całość środków.
 • strategia inwestycyjna PPK oparta będzie na modelu funduszy zdefiniowanej daty ograniczających poziom ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się uczestnika do osiągnięcia wieku emerytalnego tzn. im bliżej wieku emerytalnego tym niższe ryzyko inwestycyjne. Dwa razy w roku będziesz mógł samodzielnie dokonać zmian w strategii inwestycyjnej.
 • poza granicami RP nie może być inwestowane więcej jak 30 % wartości aktywów PPK.
 • Opłaty pobierane przez PPK są niskie, wynoszą nie więcej jak 0,5 % wartości aktywów, w przypadku osiągnięcia dodatnich wyników opłata ta może być zwiększona o kolejne 0,1 %.
 • pamiętaj , że od każdego 1000 zł wynagrodzenia, pracodawca odprowadzi minimum 20 zł na PPK i doda od siebie 15 zł. Przy dochodach na poziomie 3000 zł łącznie na twoje konto trafi minimum 105 zł. przy założeniu zysków na poziomie 4% w ciągu 30 lat życia zgromadzisz ok. 72 000 zł . Nie zapewni ci to dodatkowej wysokiej emerytury, ale zawsze lepiej mieć 72 000 zł niż ich nie mieć.

Na koniec jedna uwaga. PPK dla pracodawców to niewątpliwie dodatkowe obciążenie finansowe i organizacyjne, początki mogą być trudne. Dla pracownika to szansa na poprawę sytuacji emerytalnej ale również bieżące obniżenie tego co trafia do portfela.

Pracodawcą sugeruję w wyborze PPK kierować się min. wsparciem organizacyjnym i informatycznym jakie będą oferowały poszczególne firmy prowadzące PPK.

 

 

Mariusz Zimecki
Doradca finansowy i ubezpieczeniowy
Może Ci się również spodobać
Emerytury
Planowanie wakacji i przyszłości emerytalnej.
Emerytury
„Chciałabym oszczędzać na emeryturę” czyli jeszcze jeden dzień z życia agenta.

Zostaw odpowiedź