Ubezpieczenia na życie - Zdrowie

Twoje Życie

W ostatnich tygodniach więcej uwagi poświęciłem onkologii, możliwości leczenia w Polsce, dostępności najnowszych procedur leczniczych oraz kosztów. Pisałem o tym min TUTAJ. Zwiększone zainteresowanie tym tematem wynikało z dwóch powodów.

Po pierwsze, w ostatnich miesiącach zgłasza się do mnie co raz więcej moich klientów z diagnozą: nowotwór złośliwy. Widzę jak bardzo zmienia się ich postrzeganie tego co w życiu jest naprawdę ważne, Odwieczny dylemat filozofów czy bardziej MIEĆ czy bardziej BYĆ, te osoby rozstrzygają natychmiast i jednoznacznie: BYĆ.

Po drugie, za kilka dni, 29 lipca, Aviva rozpoczyna sprzedaż nowatorskiego ubezpieczenia Twoje Życie. Ubezpieczenie to ma pomóc zadbać o nasze zdrowie, jakość życia i bezpieczeństwo finansowe. Ma nam dać szansę na powrót do zdrowia w razie choroby bądź wypadku.

Tutaj mała dygresja, aby sprawa była jasna. Na co dzień współpracuję z Avivą, pośredniczę w sprzedaży jej ubezpieczeń. Robię to od 21 lat, bo uważam, że to co proponuje jest dobre a i wypłaca świadczenie wtedy kiedy trzeba i ile trzeba.

Wracając do właściwego tematu, to ubezpieczenie Twoje Życie może zaspokoić wiele naszych oczekiwań i potrzeb w zakresie ochrony finansowej, profilaktyki zdrowotnej i leczenia. Skupię się jednak na jednym elemencie, który w kontekście opisywanego wcześniej stanu onkologii w Polsce, ma szczególne znaczenie. Jedna z umów dodatkowych w tym ubezpieczeniu to: Leczenie za granicą. W mojej ocenie posiadanie tego elementu ubezpieczenia to posiadanie szansy na życie w razie zachorowania na raka.

Leczenie za granicą to:

Choroby i operacje objęte ubezpieczeniem to:

 • nowotwór
 • pomostowanie aortalno-wieńcowe (bypass)
 • wymiana lub naprawa zastawki serca
 • operacje neurochirurgiczne
 • przeszczep narządu i przeszczep szpiku kostnego.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą do 2 000 000 euro
 • organizację i pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania
 • wypłatę 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (max. za 60 dni)
 • kontrolę w ciągu 180 dni po zakończeniu leczenia
 • zwrot kosztów zakupu leków w Polsce po leczeniu za granicą do 50 000 euro

Koszty związane z leczeniem pokrywane przez to ubezpieczenie to min.:

 • opieka lekarska, pielęgniarska i pozostałego personelu medycznego w szpitalu i ambulatorium
 • badania laboratoryjne i diagnostyczne przed rozpoczęciem leczenia i w jego trakcie
 • znieczulenie oraz opieka anestezjologiczna
 • zabiegi operacyjne i opieka pooperacyjna
 • transfuzje krwi, podawanie osocza i surowicy
 • podawanie tlenu, roztworów dożylnych i zastrzyków
 • radioterapia, chemioterapia, izotopy promieniotwórcze
 • leczenie powikłań lub skutków ubocznych zastosowanych procedur medycznych
 • leki i środki opatrunkowe, które są używane w czasie pobytu w szpitalu i po operacji,
 • tłumacz medyczny

Ubezpieczenie to pokrywa również koszty zakwaterowania osoby towarzyszącej.

Jak zawsze ważny jest koszt ubezpieczenia. Jaki by nie był to ci co zachorują są zadowoleni, że zdecydowali się na nie, ci którym zdrowie dopisze często żałują wydanych pieniędzy. Szacunkowy koszt to ok. 120-150 zł miesięcznie w zależności od wieku ubezpieczonego, w przypadku dzieci to ok. 35-60 zł. Pamiętajmy , że ubezpieczenie kupuje się wtedy, gdy jesteśmy zdrowi a nie kiedy zaczynamy chorować. Pamiętajmy również, że lepiej mieć ubezpieczenie i go nie potrzebować, niż go nie mieć i je potrzebować.

czytaj więcej
Ogólne - Ubezpieczenia na życie - Zdrowie

Onkologia w Polsce. Gorzej niż źle?

Do podjęcia tego tematu skłoniły mnie moje osobiste i zawodowe doświadczenia. Niestety zbyt często obserwuję jak diagnoza nowotworu zmienia nasze życie, jak zmienia nasze postrzeganie tego co ważne, jakie rodzi problemy, jakich pozbawia marzeń.

Liczba Polaków, u których diagnozowany jest co roku nowotwór złośliwy wzrosła w ciągu ostatnich 15 lat aż o 42%. Najwyższa Izba Kontroli podaje, że do 2025 roku rak będzie główną przyczyną zgonów w Polsce. Z kolei według WHO w ciągu najbliższych 20 lat liczba pacjentów z rakiem wzrośnie o 70 %. Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce. Są najważniejszym zagrożeniem dla Polaków w wieku 45-69 lat.

Przyczyn nowotworów jest wiele. Większość z nich jest od nas niezależna, ale są i takie na które mamy wpływ. Lekarze do grupy czynników kancerogennych zaliczają min. :

 • palenie tytoniu
 • niewłaściwa dieta
 • zanieczyszczone środowisko, smog
 • opakowania z tworzyw sztucznych
 • nadmierne spożycie alkoholu
 • otyłość
 • brak aktywności fizycznej
 • uwarunkowania genetyczne.

Więcej o przyczynach nowotworów znajdziecie w artykule TUTAJ.

Zwiększający się stan zachorowalności na raka eksperci określają już jako „tsunami onkologiczne”. Niestety efektywność systemu opieki onkologicznej w Polsce poprawia się bardzo powoli. NIK wskazuje jako tego przyczynę min. rozproszenie działań i ośrodków onkologicznych oraz brak jednego narodowego programu walki z rakiem. Prowadzi to do sytuacji, w której spośród zdiagnozowanych onkologicznie po 5 latach przeżyje ok. 41 % osób, w krajach z lepszą organizacją opieki zdrowotnej przeżyje ok. 60 %.

Główne przyczyny tego stanu to:

 • brak lekarzy specjalistów
 • utrudniony dostęp do nowoczesnych procedur diagnostycznych
 • brak leków najnowszej generacji lub znacznie utrudniony do nich dostęp.

Na jednego onkologa w poradni przypada do 70 pacjentów dziennie. Czas, który lekarz może poświęcić choremu to 3-4 minuty. W takiej sytuacji nie ma mowy o wnikliwej diagnozie i zindywidualizowanym podejściu do chorego.

Polscy pacjenci nie mogą też korzystać z porównywalnego do mieszkańców innych krajów zachodniej Europy zakresu dostępnych leków najnowszej generacji. Do 70% leków polscy pacjenci nie mają dostępu w ogóle lub jest on znacznie ograniczony, leki te nie są refundowane przez NFZ. Ponad połowa ( 53% ) z 94 nowoczesnych leków onkologicznych zarejestrowanych w Europie ( od 2004 r. ) nie jest dostępna w Polsce.

Spośród 19 nowotworów, które są najczęściej przyczyną śmierci, tylko w jednym przypadku (rak jajnika) mogą mieć pewność, że ich leczenie będzie zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Leczenie onkologiczne coraz częściej jest procesem trwającym wiele lat i obejmuje nie tylko samą terapię ale także rehabilitację onkologiczną.

Większość kosztów związanych z leczeniem powinien pokryć Narodowy Fundusz Zdrowia. W praktyce jednak często okazuje się, że wydatków związanych choćby z dodatkowymi badaniami diagnostycznymi , opieką pielęgniarską, prywatnymi wizytami lekarskimi czy transportem do szpitala, chory musi pokryć z własnej kieszeni. Na to nakłada się również problem niezdolności do pracy zawodowej, a także koszty codziennego utrzymania. Według badań przeprowadzonych przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych (Nationale-Nederlanden) większość Polaków uważa, że nie poradziłaby sobie finansowo w przypadku zdiagnozowania nowotworu. Zatem pozostają dwa rozwiązania:

 • zapobiegać chorobom nowotworowym
 • stworzyć sobie ochronę finansową na wypadek zachorowania na raka.

Podstawowe czynniki zapobiegania powstaniu raka to:

 • zbilansowane odżywianie
 • spożywanie żywności zawierające antyoksydanty
 • duża ilość ruchu, regularna aktywność fizyczna
 • stabilna psychika, unikanie stresu
 • dobre samopoczucie społeczne.

Dobrą ochronę finansową możesz sobie zapewnić korzystając z TEGO .

Zachęcam Cię do refleksji nad własnym bezpieczeństwem finansowym. No chyba, że uważasz , że jakoś to będzie.

czytaj więcej