Ogólne - Ubezpieczenia na życie - Zdrowie

Onkologia w Polsce. Gorzej niż źle?

Do podjęcia tego tematu skłoniły mnie moje osobiste i zawodowe doświadczenia. Niestety zbyt często obserwuję jak diagnoza nowotworu zmienia nasze życie, jak zmienia nasze postrzeganie tego co ważne, jakie rodzi problemy, jakich pozbawia marzeń.

Liczba Polaków, u których diagnozowany jest co roku nowotwór złośliwy wzrosła w ciągu ostatnich 15 lat aż o 42%. Najwyższa Izba Kontroli podaje, że do 2025 roku rak będzie główną przyczyną zgonów w Polsce. Z kolei według WHO w ciągu najbliższych 20 lat liczba pacjentów z rakiem wzrośnie o 70 %. Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce. Są najważniejszym zagrożeniem dla Polaków w wieku 45-69 lat.

Przyczyn nowotworów jest wiele. Większość z nich jest od nas niezależna, ale są i takie na które mamy wpływ. Lekarze do grupy czynników kancerogennych zaliczają min. :

 • palenie tytoniu
 • niewłaściwa dieta
 • zanieczyszczone środowisko, smog
 • opakowania z tworzyw sztucznych
 • nadmierne spożycie alkoholu
 • otyłość
 • brak aktywności fizycznej
 • uwarunkowania genetyczne.

Więcej o przyczynach nowotworów znajdziecie w artykule TUTAJ.

Zwiększający się stan zachorowalności na raka eksperci określają już jako „tsunami onkologiczne”. Niestety efektywność systemu opieki onkologicznej w Polsce poprawia się bardzo powoli. NIK wskazuje jako tego przyczynę min. rozproszenie działań i ośrodków onkologicznych oraz brak jednego narodowego programu walki z rakiem. Prowadzi to do sytuacji, w której spośród zdiagnozowanych onkologicznie po 5 latach przeżyje ok. 41 % osób, w krajach z lepszą organizacją opieki zdrowotnej przeżyje ok. 60 %.

Główne przyczyny tego stanu to:

 • brak lekarzy specjalistów
 • utrudniony dostęp do nowoczesnych procedur diagnostycznych
 • brak leków najnowszej generacji lub znacznie utrudniony do nich dostęp.

Na jednego onkologa w poradni przypada do 70 pacjentów dziennie. Czas, który lekarz może poświęcić choremu to 3-4 minuty. W takiej sytuacji nie ma mowy o wnikliwej diagnozie i zindywidualizowanym podejściu do chorego.

Polscy pacjenci nie mogą też korzystać z porównywalnego do mieszkańców innych krajów zachodniej Europy zakresu dostępnych leków najnowszej generacji. Do 70% leków polscy pacjenci nie mają dostępu w ogóle lub jest on znacznie ograniczony, leki te nie są refundowane przez NFZ. Ponad połowa ( 53% ) z 94 nowoczesnych leków onkologicznych zarejestrowanych w Europie ( od 2004 r. ) nie jest dostępna w Polsce.

Spośród 19 nowotworów, które są najczęściej przyczyną śmierci, tylko w jednym przypadku (rak jajnika) mogą mieć pewność, że ich leczenie będzie zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Leczenie onkologiczne coraz częściej jest procesem trwającym wiele lat i obejmuje nie tylko samą terapię ale także rehabilitację onkologiczną.

Większość kosztów związanych z leczeniem powinien pokryć Narodowy Fundusz Zdrowia. W praktyce jednak często okazuje się, że wydatków związanych choćby z dodatkowymi badaniami diagnostycznymi , opieką pielęgniarską, prywatnymi wizytami lekarskimi czy transportem do szpitala, chory musi pokryć z własnej kieszeni. Na to nakłada się również problem niezdolności do pracy zawodowej, a także koszty codziennego utrzymania. Według badań przeprowadzonych przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych (Nationale-Nederlanden) większość Polaków uważa, że nie poradziłaby sobie finansowo w przypadku zdiagnozowania nowotworu. Zatem pozostają dwa rozwiązania:

 • zapobiegać chorobom nowotworowym
 • stworzyć sobie ochronę finansową na wypadek zachorowania na raka.

Podstawowe czynniki zapobiegania powstaniu raka to:

 • zbilansowane odżywianie
 • spożywanie żywności zawierające antyoksydanty
 • duża ilość ruchu, regularna aktywność fizyczna
 • stabilna psychika, unikanie stresu
 • dobre samopoczucie społeczne.

Dobrą ochronę finansową możesz sobie zapewnić korzystając z TEGO .

Zachęcam Cię do refleksji nad własnym bezpieczeństwem finansowym. No chyba, że uważasz , że jakoś to będzie.

czytaj więcej