Ubezpieczenia na życie - Zdrowie

Twoje Życie

W ostatnich tygodniach więcej uwagi poświęciłem onkologii, możliwości leczenia w Polsce, dostępności najnowszych procedur leczniczych oraz kosztów. Pisałem o tym min TUTAJ. Zwiększone zainteresowanie tym tematem wynikało z dwóch powodów.

Po pierwsze, w ostatnich miesiącach zgłasza się do mnie co raz więcej moich klientów z diagnozą: nowotwór złośliwy. Widzę jak bardzo zmienia się ich postrzeganie tego co w życiu jest naprawdę ważne, Odwieczny dylemat filozofów czy bardziej MIEĆ czy bardziej BYĆ, te osoby rozstrzygają natychmiast i jednoznacznie: BYĆ.

Po drugie, za kilka dni, 29 lipca, Aviva rozpoczyna sprzedaż nowatorskiego ubezpieczenia Twoje Życie. Ubezpieczenie to ma pomóc zadbać o nasze zdrowie, jakość życia i bezpieczeństwo finansowe. Ma nam dać szansę na powrót do zdrowia w razie choroby bądź wypadku.

Tutaj mała dygresja, aby sprawa była jasna. Na co dzień współpracuję z Avivą, pośredniczę w sprzedaży jej ubezpieczeń. Robię to od 21 lat, bo uważam, że to co proponuje jest dobre a i wypłaca świadczenie wtedy kiedy trzeba i ile trzeba.

Wracając do właściwego tematu, to ubezpieczenie Twoje Życie może zaspokoić wiele naszych oczekiwań i potrzeb w zakresie ochrony finansowej, profilaktyki zdrowotnej i leczenia. Skupię się jednak na jednym elemencie, który w kontekście opisywanego wcześniej stanu onkologii w Polsce, ma szczególne znaczenie. Jedna z umów dodatkowych w tym ubezpieczeniu to: Leczenie za granicą. W mojej ocenie posiadanie tego elementu ubezpieczenia to posiadanie szansy na życie w razie zachorowania na raka.

Leczenie za granicą to:

Choroby i operacje objęte ubezpieczeniem to:

 • nowotwór
 • pomostowanie aortalno-wieńcowe (bypass)
 • wymiana lub naprawa zastawki serca
 • operacje neurochirurgiczne
 • przeszczep narządu i przeszczep szpiku kostnego.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą do 2 000 000 euro
 • organizację i pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania
 • wypłatę 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (max. za 60 dni)
 • kontrolę w ciągu 180 dni po zakończeniu leczenia
 • zwrot kosztów zakupu leków w Polsce po leczeniu za granicą do 50 000 euro

Koszty związane z leczeniem pokrywane przez to ubezpieczenie to min.:

 • opieka lekarska, pielęgniarska i pozostałego personelu medycznego w szpitalu i ambulatorium
 • badania laboratoryjne i diagnostyczne przed rozpoczęciem leczenia i w jego trakcie
 • znieczulenie oraz opieka anestezjologiczna
 • zabiegi operacyjne i opieka pooperacyjna
 • transfuzje krwi, podawanie osocza i surowicy
 • podawanie tlenu, roztworów dożylnych i zastrzyków
 • radioterapia, chemioterapia, izotopy promieniotwórcze
 • leczenie powikłań lub skutków ubocznych zastosowanych procedur medycznych
 • leki i środki opatrunkowe, które są używane w czasie pobytu w szpitalu i po operacji,
 • tłumacz medyczny

Ubezpieczenie to pokrywa również koszty zakwaterowania osoby towarzyszącej.

Jak zawsze ważny jest koszt ubezpieczenia. Jaki by nie był to ci co zachorują są zadowoleni, że zdecydowali się na nie, ci którym zdrowie dopisze często żałują wydanych pieniędzy. Szacunkowy koszt to ok. 120-150 zł miesięcznie w zależności od wieku ubezpieczonego, w przypadku dzieci to ok. 35-60 zł. Pamiętajmy , że ubezpieczenie kupuje się wtedy, gdy jesteśmy zdrowi a nie kiedy zaczynamy chorować. Pamiętajmy również, że lepiej mieć ubezpieczenie i go nie potrzebować, niż go nie mieć i je potrzebować.

czytaj więcej