Mariusz Zimecki Odwiedź stronę
Doradca finansowy i ubezpieczeniowy
Ubezpieczenia na życie - Zdrowie

Twoje Życie

W ostatnich tygodniach więcej uwagi poświęciłem onkologii, możliwości leczenia w Polsce, dostępności najnowszych procedur leczniczych oraz kosztów. Pisałem o tym min TUTAJ. Zwiększone zainteresowanie tym tematem wynikało z dwóch powodów.

Po pierwsze, w ostatnich miesiącach zgłasza się do mnie co raz więcej moich klientów z diagnozą: nowotwór złośliwy. Widzę jak bardzo zmienia się ich postrzeganie tego co w życiu jest naprawdę ważne, Odwieczny dylemat filozofów czy bardziej MIEĆ czy bardziej BYĆ, te osoby rozstrzygają natychmiast i jednoznacznie: BYĆ.

Po drugie, za kilka dni, 29 lipca, Aviva rozpoczyna sprzedaż nowatorskiego ubezpieczenia Twoje Życie. Ubezpieczenie to ma pomóc zadbać o nasze zdrowie, jakość życia i bezpieczeństwo finansowe. Ma nam dać szansę na powrót do zdrowia w razie choroby bądź wypadku.

Tutaj mała dygresja, aby sprawa była jasna. Na co dzień współpracuję z Avivą, pośredniczę w sprzedaży jej ubezpieczeń. Robię to od 21 lat, bo uważam, że to co proponuje jest dobre a i wypłaca świadczenie wtedy kiedy trzeba i ile trzeba.

Wracając do właściwego tematu, to ubezpieczenie Twoje Życie może zaspokoić wiele naszych oczekiwań i potrzeb w zakresie ochrony finansowej, profilaktyki zdrowotnej i leczenia. Skupię się jednak na jednym elemencie, który w kontekście opisywanego wcześniej stanu onkologii w Polsce, ma szczególne znaczenie. Jedna z umów dodatkowych w tym ubezpieczeniu to: Leczenie za granicą. W mojej ocenie posiadanie tego elementu ubezpieczenia to posiadanie szansy na życie w razie zachorowania na raka.

Leczenie za granicą to:

Choroby i operacje objęte ubezpieczeniem to:

 • nowotwór
 • pomostowanie aortalno-wieńcowe (bypass)
 • wymiana lub naprawa zastawki serca
 • operacje neurochirurgiczne
 • przeszczep narządu i przeszczep szpiku kostnego.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą do 2 000 000 euro
 • organizację i pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania
 • wypłatę 100 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu (max. za 60 dni)
 • kontrolę w ciągu 180 dni po zakończeniu leczenia
 • zwrot kosztów zakupu leków w Polsce po leczeniu za granicą do 50 000 euro

Koszty związane z leczeniem pokrywane przez to ubezpieczenie to min.:

 • opieka lekarska, pielęgniarska i pozostałego personelu medycznego w szpitalu i ambulatorium
 • badania laboratoryjne i diagnostyczne przed rozpoczęciem leczenia i w jego trakcie
 • znieczulenie oraz opieka anestezjologiczna
 • zabiegi operacyjne i opieka pooperacyjna
 • transfuzje krwi, podawanie osocza i surowicy
 • podawanie tlenu, roztworów dożylnych i zastrzyków
 • radioterapia, chemioterapia, izotopy promieniotwórcze
 • leczenie powikłań lub skutków ubocznych zastosowanych procedur medycznych
 • leki i środki opatrunkowe, które są używane w czasie pobytu w szpitalu i po operacji,
 • tłumacz medyczny

Ubezpieczenie to pokrywa również koszty zakwaterowania osoby towarzyszącej.

Jak zawsze ważny jest koszt ubezpieczenia. Jaki by nie był to ci co zachorują są zadowoleni, że zdecydowali się na nie, ci którym zdrowie dopisze często żałują wydanych pieniędzy. Szacunkowy koszt to ok. 120-150 zł miesięcznie w zależności od wieku ubezpieczonego, w przypadku dzieci to ok. 35-60 zł. Pamiętajmy , że ubezpieczenie kupuje się wtedy, gdy jesteśmy zdrowi a nie kiedy zaczynamy chorować. Pamiętajmy również, że lepiej mieć ubezpieczenie i go nie potrzebować, niż go nie mieć i je potrzebować.

czytaj więcej
Ogólne - Ubezpieczenia na życie - Zdrowie

Onkologia w Polsce. Gorzej niż źle?

Do podjęcia tego tematu skłoniły mnie moje osobiste i zawodowe doświadczenia. Niestety zbyt często obserwuję jak diagnoza nowotworu zmienia nasze życie, jak zmienia nasze postrzeganie tego co ważne, jakie rodzi problemy, jakich pozbawia marzeń.

Liczba Polaków, u których diagnozowany jest co roku nowotwór złośliwy wzrosła w ciągu ostatnich 15 lat aż o 42%. Najwyższa Izba Kontroli podaje, że do 2025 roku rak będzie główną przyczyną zgonów w Polsce. Z kolei według WHO w ciągu najbliższych 20 lat liczba pacjentów z rakiem wzrośnie o 70 %. Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce. Są najważniejszym zagrożeniem dla Polaków w wieku 45-69 lat.

Przyczyn nowotworów jest wiele. Większość z nich jest od nas niezależna, ale są i takie na które mamy wpływ. Lekarze do grupy czynników kancerogennych zaliczają min. :

 • palenie tytoniu
 • niewłaściwa dieta
 • zanieczyszczone środowisko, smog
 • opakowania z tworzyw sztucznych
 • nadmierne spożycie alkoholu
 • otyłość
 • brak aktywności fizycznej
 • uwarunkowania genetyczne.

Więcej o przyczynach nowotworów znajdziecie w artykule TUTAJ.

Zwiększający się stan zachorowalności na raka eksperci określają już jako „tsunami onkologiczne”. Niestety efektywność systemu opieki onkologicznej w Polsce poprawia się bardzo powoli. NIK wskazuje jako tego przyczynę min. rozproszenie działań i ośrodków onkologicznych oraz brak jednego narodowego programu walki z rakiem. Prowadzi to do sytuacji, w której spośród zdiagnozowanych onkologicznie po 5 latach przeżyje ok. 41 % osób, w krajach z lepszą organizacją opieki zdrowotnej przeżyje ok. 60 %.

Główne przyczyny tego stanu to:

 • brak lekarzy specjalistów
 • utrudniony dostęp do nowoczesnych procedur diagnostycznych
 • brak leków najnowszej generacji lub znacznie utrudniony do nich dostęp.

Na jednego onkologa w poradni przypada do 70 pacjentów dziennie. Czas, który lekarz może poświęcić choremu to 3-4 minuty. W takiej sytuacji nie ma mowy o wnikliwej diagnozie i zindywidualizowanym podejściu do chorego.

Polscy pacjenci nie mogą też korzystać z porównywalnego do mieszkańców innych krajów zachodniej Europy zakresu dostępnych leków najnowszej generacji. Do 70% leków polscy pacjenci nie mają dostępu w ogóle lub jest on znacznie ograniczony, leki te nie są refundowane przez NFZ. Ponad połowa ( 53% ) z 94 nowoczesnych leków onkologicznych zarejestrowanych w Europie ( od 2004 r. ) nie jest dostępna w Polsce.

Spośród 19 nowotworów, które są najczęściej przyczyną śmierci, tylko w jednym przypadku (rak jajnika) mogą mieć pewność, że ich leczenie będzie zgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Leczenie onkologiczne coraz częściej jest procesem trwającym wiele lat i obejmuje nie tylko samą terapię ale także rehabilitację onkologiczną.

Większość kosztów związanych z leczeniem powinien pokryć Narodowy Fundusz Zdrowia. W praktyce jednak często okazuje się, że wydatków związanych choćby z dodatkowymi badaniami diagnostycznymi , opieką pielęgniarską, prywatnymi wizytami lekarskimi czy transportem do szpitala, chory musi pokryć z własnej kieszeni. Na to nakłada się również problem niezdolności do pracy zawodowej, a także koszty codziennego utrzymania. Według badań przeprowadzonych przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych (Nationale-Nederlanden) większość Polaków uważa, że nie poradziłaby sobie finansowo w przypadku zdiagnozowania nowotworu. Zatem pozostają dwa rozwiązania:

 • zapobiegać chorobom nowotworowym
 • stworzyć sobie ochronę finansową na wypadek zachorowania na raka.

Podstawowe czynniki zapobiegania powstaniu raka to:

 • zbilansowane odżywianie
 • spożywanie żywności zawierające antyoksydanty
 • duża ilość ruchu, regularna aktywność fizyczna
 • stabilna psychika, unikanie stresu
 • dobre samopoczucie społeczne.

Dobrą ochronę finansową możesz sobie zapewnić korzystając z TEGO .

Zachęcam Cię do refleksji nad własnym bezpieczeństwem finansowym. No chyba, że uważasz , że jakoś to będzie.

czytaj więcej
Ogólne - Ubezpieczenia na życie - Ubezpieczenia ogólne

Lato,lato, lato czeka…


Już za parę dni, za dni parę
Weźmiesz plecak swój i gitarę

Wakacyjne ubezpieczenia. O czym warto pamiętać?

Zbliża się kolejny sezon urlopowy. Godziny dzielą nas od lata kalendarzowego a dzieciaki od upragnionych wakacji. Niektórzy wyjechali, inni czekają aż dzieci skończą szkołę lub przedszkole, by wybrać się na upragniony zagraniczny wypoczynek. Mało kto już dzisiaj bierze plecak , gitarę i rusza w świat. Dzisiaj wsiadamy do własnych samochodów , korzystamy z tanich linii lotniczych a co niektórzy z pociągów. Już nie tylko Polska ale niemal cały świat jest dla nas dostępny w sezonie urlopowym. Tradycyjnie już niektórzy zapominają o dobrym przygotowaniu się do wyjazdu. By spokojnie spędzać czas, nie martwiąc się o nic – koniecznie pamiętajcie o ubezpieczeniu siebie i swojej rodziny. Dzisiaj kilka porad, jak się dobrze przygotować do wakacyjnej eskapady.

Zagranicą spotkać Was mogą różne przykre wydarzenia, które, jeżeli nie będziecie od nich ubezpieczeni, mogą Wam nie tylko popsuć urlop, ale i słono kosztować.

Osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia także powinny myśleć o kupnie polisy. NFZ nie pokrywa, bowiem wszystkich kosztów, na przykład nie zwróci pieniędzy za akcję ratunkową, transport zwłok czy chorego do domu. Koszty leczenia natomiast pokrywa w takim zakresie, w jakiem są one refundowane w Polsce, a za granicą mogą być one o wiele wyższe.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Przed wyjazdem za granicę koniecznie wyróbcie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest ważna na terenie Unii Europejskiej, Lichtensteinu, Szwajcarii, Norwegii i Islandii i potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas tymczasowego pobytu za granicą.

Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne , wniosek o jej wystawienie można złożyć on-line. Dosyć sprawnie są wystawiane i przesyłane zainteresowanym listownie. Pamiętać tylko trzeba żeby robić to z 2-3 tygodniowym wyprzedzaniem.

Wiecej o EKUZ znajdziecie w moim wcześniejszym artykule.

Ubezpieczenia kosztów leczenia

Polisy tego typu dzielą się na dwie grupy: turystyczne zawierane na okres od doby do 30 dni oraz ubezpieczenia długoterminowe, obowiązujące do roku.

Ubezpieczenia turystyczne mają zabezpieczyć koszty leczenia w całości (do sumy ubezpieczenia), koszty akcji ratowniczej, poszukiwawczej, transportu chorego i osób bliskich do kraju oraz dostarczenia leków. Koszt ubezpieczenia czteroosobowej rodziny (wyjeżdżającej na przykład do Chorwacji, Włoch, Francji) na kwotę prawie 50 tysięcy euro i 10 tysięcy euro z tytułu odpowiedzialności cywilnej to koszt nieco ponad 100 złotych. Dlatego nie warto oszczędzać, gdy można zostać obciążonym gigantycznymi kosztami leczenia.

Ubezpieczenia długoterminowe są przeznaczone dla osób, które często wyjeżdżają za granicę w celach turystycznych, zawodowych czy rodzinnych, na przykład kierowcy, którzy podróżują po Europie i świecie. Kosz roczny takiego ubezpieczenia to kwota od 370 złotych wzwyż w zależności od wybranego zakresu i wysokości ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW

Przed wyjazdem warto też wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy ono zdrowia i życia ubezpieczonego. Może zostać wykupione jako osobna polisa, ale może też być składową kompleksowego ubezpieczenia. Przy zawieraniu umowy koniecznie sprawdźcie, jakich sytuacji dotyczy, na przykład czy jesteście chronieni w czasie jazdy na nartach, na rowerze, nurkowania czy żeglarstwa czy innych sportów ekstremalnych, których uprawianie planujecie. Pamiętajcie też o wysokości ubezpieczenia, im wyższa kwota, tym większe będzie ewentualne odszkodowanie. Bo jeżeli wykupicie polisę na 10 tys. zł, to za utratę 10 procent sprawności (10% uszczerbku na zdrowiu) dostaniecie zaledwie tysiąc złotych. Zwróćcie uwagę czy wasz pakiet wypadkowy zawiera również pokrycie kosztów rehabilitacji i leczenia powypadkowego, nie kosztuje to zbyt wiele a warto mieć.

Ubezpieczenie OC

Oczywiście dobrze jest też pamiętać o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Pokrywa ono koszty szkód wyrządzonych innym osobom lub przedmiotom do nich należącym nie tylko przez osobę, która wykupiła polisę, ale także przez zwierzęta i osoby, które towarzyszą ubezpieczonemu podczas podróży i za które ponosi ona odpowiedzialność. Takie ubezpieczenie przyda się w przypadku, gdy Wasze dzieci spowodują jakieś straty w wynajętym samochodzie czy w hotelu, w którym będziecie mieszkać. Wiecie jak jest z dzieciakami, no czasami się nie upilnuje, walnie taki maluch kamieniem w samochód i mamy problem.

Ubezpieczenie od zgubionego/zniszczonego bagażu

To ubezpieczenie, które cieszy się mniejszą popularnością od polis dotyczących kosztów leczenia i nieszczęśliwych wypadków, ale zdecydowanie je Wam polecam! A sytuacje, w których bagaż ginie lub zostaje skradziony nie są takie rzadkie. I lepiej je wcześniej przewidzieć. Pamiętajcie też o natychmiastowym powiadomieniu policji, jeżeli podejrzewacie, że bagaż został skradziony. Warto przeczytać szczegółowo warunki wypłaty odszkodowania, żebyście nie byli zaskoczeni, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania, bo na przykład niedostatecznie pilnowaliście swojego bagażu.

Ubezpieczenie od rezygnacji z wykupionych wakacji lub lotu samolotem

To ubezpieczenia, które od kilku lat cieszą się coraz większą popularnością. Weźcie je pod uwagę! Są sytuacje, których nie jesteście w stanie przewidzieć i zdarza się, że z wykupionych pół roku wcześniej wakacji lub przelotu samolotem musicie zrezygnować na kilka dni przed wylotem czy wyjazdem. Opcje z elastyczną płatnością są droższe, a promocje, za które trzeba zapłacić z góry, ale są bezzwrotne, kuszą atrakcyjnymi cenami. I w razie na przykład choroby musicie się zdecydować czy zrezygnować z wyjazdu czy wybrać się mimo wszystko w podróż. Dlatego warto skorzystać na wszelki wypadek z polisy od rezygnacji z wycieczki lub niemożności skorzystania z biletu lotniczego. Posiadacz takiego ubezpieczenia może liczyć na zwrot pieniędzy, jeżeli przyczyny rezygnacji z wyjazdu czy przelotu są niezależne od właściciela.Pamiętajcie, że musicie taką polisę wykupić jak najszybciej po opłaceniu wakacji lub biletu lotniczego.

Zawsze powtarzam swoim klientom: pamiętajcie – lepiej mieć ubezpieczenie i go nie potrzebować niż nie mieć ubezpieczenia a potrzebować z niego skorzystać. Udanych wakacji, bez potrzeby korzystania z wykupionych polis!

czytaj więcej
Emerytury

Pracownicze Plany Kapitałowe

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie „Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych”, zakładająca istotne zmiany w systemie emerytalnym w Polsce. Do lipca 2019 obowiązywać będzie vacatio legis, żeby ostatecznie od tego czasu, zaczęła funkcjonować. Czas jednak szybko płynie i już dzisiaj warto oswajać się z czekającymi nas zmianami.

czytaj więcej
Rozwój osobisty

Jak osiągnąć to co sobie naobiecywałeś?

Czy podobnie jak co roku tak i w minioną noc sylwestrową naobiecywałeś sobie i otoczeniu osiągnięcie jakichś celów? Podjąłeś wyzwanie rzucenia palenia, zgubienia zbędnych kilogramów a może nauczenia się nowego języka?  Dzisiaj być może zastanawiasz się jak z tej sytuacji wybrnąć , wycofać się rakiem a być może jednak zastanawiasz się jak zrealizować noworoczne postanowienia, jak osiągnąć wytyczone cele?

czytaj więcej
Emerytury

„Chciałabym oszczędzać na emeryturę” czyli jeszcze jeden dzień z życia agenta.

Jaki jest sens pracować większą część swojego życia aby na starość klepać biedę ? No jaki ? Ja w tym sensu nie widzę. Nie ma co zwalać sprawy na nieszczęsny ZUS, wszak jeżeli wiemy, że będziemy głodni to zawczasu kupujemy coś do jedzenia. Nie wiemy albo nie dopuszczamy do świadomości tego, że będziemy starzy i na tę starość trzeba się przygotować. Duża część spośród nas sądzi, że ma jeszcze czas aby pomyśleć o zabezpieczeniu na emeryturę.

czytaj więcej
Emerytury - Oszczędzanie

Emerytura? Ja i tak nie dożyję !

Ileż to razy słyszałem od swoich rozmówców, że nie dożyją do emerytury i w związku z tym nie muszą się o nią martwić. Wielu z nich ma dzisiaj problem, bo dożyli.  ZUS jednak zadbał o nich zapewniając im pakiet rozrywki intelektualnej. Trzeba nieźle się nagłówkować jak przetrwać za 1200 PLN miesięcznie. Rozmieszczenie marketów i dyskontów w mieście mają opanowany, harmonogram dostaw rozpracowany. Jest szansa , że ta „rozrywka ” opóźni pojawienia się objawów demencji a może wręcz jej zapobiegnie.

czytaj więcej
Ogólne

Odpowiedzialność

Kampania wyborcza nabiera tempa, politycy na wyścigi obiecują różnym grupom zawodowym coraz to nowe świadczenia i przywileje.  Znaczna część naszych rodaków w swoich decyzjach wyborczych będzie się kierowało tym kto da więcej. Niestety.  Ta część społeczeństwa liczy na to, że ktoś za nich weźmie odpowiedzialność za ich problemy życiowe, zapominając jednocześnie, że rząd dysponuje tylko tym co nam wcześniej zabierze w postaci różnych danin czy  podatków. Ludzie obdarowywani ponad miarę, ludzie za których inni rozwiązują ich problemy stają się na swój sposób ubezwłasnowolnieni i uzależnieni od darczyńcy. Może o to w tym wszystkim chodzi? Zniechęca się w ten sposób tą część społeczeństwa do odpowiedzialności, odpowiedzialności jako moralnego lub prawnego odpowiadania za swoje czyny. 

czytaj więcej
Ogólne

Królowie życia, jeszcze jeden dzień z życia agenta.

Praca agenta ubezpieczeniowego potrafi być wyczerpująca, potrafi też skłonić do refleksji. Nie wiem dlaczego ale większości moich rozmówców, potencjalnym klientom, wydaje się , że są nieśmiertelni. Wypadki, choroby dotkną innych ale nie ich, oni mają patent na nieśmiertelność są królami życia.

czytaj więcej
Emerytury - Finanse osobiste

Kiedy zacząć oszczędzać na emeryturę?

Dzisiaj wracam do tematu planowania przyszłej emerytury. Za chwilę minie pół roku, kolejnego roku. Z wieloletnich obserwacji wiem, że im bliżej końca kolejnego roku tym częściej dopadają nas refleksje związane z przemijaniem. Za nim jednak przeminiemy, większość z nas czeka sporo lat życia na emeryturze. Na jakość życia w tym okresie pracujemy przez cały czas naszej aktywności zawodowej. To my, z nielicznymi wyjątkami, decydujemy czy na emeryturze będziemy żyli tak jak chcemy czy też tak jak będziemy musieli.

czytaj więcej